رفتن به بالا
تماس سریع: 5460 696 0915

پرداختپرداخت پول

مراحل واریز وجه:

پس از گذراندن مراحل سفارش و ثبت پروژه، مراحل پرداخت از جانب شرکت به کارفرما اعلام می گردد.

زمان اجرای پروژه منوط به واریز پیش پرداخت از جانب کارفرما می باشد.

پس از واریز وجه، رسید آن به کارفرما تحویل می گردد.